Wybory 2019. Rekomendacje dla osób kandydujących, postulaty wyborcze

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem udzieliła poparcia koalicjant(k)om kandydujący  w wyborach parlamentarnych. Sprawdź ich odpowiedzi na nasz kwestionariusz. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z programami wyborczymi i sylwetkami osób kandydujących. Głosuj w zgodzie ze swoimi poglądami!

#GlosujSwiadomie

Poniżej przedstawiamy biogramy i poglądy: Mateusza Burzawy startującego z Krakowa, Magdaleny Długosz z Lublina, Marty Dziubki z Sosnowca, Magdy Gałkiewicz z Łodzi, Adama Jaśkowa z Krakowa, Agaty Kobylińskiej z Łodzi, Katarzyny Kotuli ze Szczecina, Liliany Kozielskiej z Piaseczna, Bożeny Przyłuskiej z Warszawy i Danuty Wawrowskiej z Gdyni-Słupska. Kolejność alfabetyczna.

Mateusz Burzawa


Sylwetka: Krakowianin. Magister Religioznawstwo UJ oraz Technik Administracji. Od siedemnastu lat aktywista społeczno-polityczny. Członek Stowarzyszenia Kuźnica, Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczna i JCC Kraków. Uważa że, potrzebujemy świeckości, gdyż państwa wyznaniowe zawsze są totalitarne, i tylko neutralność światopoglądowa, tolerancja oraz wiedza, dają nam możliwość zgodnego współistnienia. “Solidarności społecznej jest niezbędna, ponieważ tylko wspierając się nawzajem, mamy przyszłość”, podkreśla.

Kandyduje z listy Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej z Krakowa, numer – 16.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:

1. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
Tak.

2. Czy będzie Pani/Pan wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
Oczywiście, że tak!

3. Czy popiera Pani/Pan postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
Tak. Decydowanie o ciąży, w tym o jej przerwaniu, jest niezbywalnym prawem kobiet. Prawo powinno dopuszczać je bez ograniczeń co do przyczyn aborcji. Co do ewentualnego ograniczenia czasu (tygodnia/miesiąca trwania ciąży) dokonania aborcji jestem otwarty na opinie ekspertek i organizacji prokobiecych, acz w przypadku sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia kobiety, nie powinno być tu ograniczenia.
Uważam też, iż wszelkie prawa/ustawy muszą być realnie konsultowane osobami, których ich skutki dotyczą. Nie wiem wszystkiego i w wielu sprawach mogę być w błędzie, dlatego jako posła ważne będzie konsultowanie się z organizacjami społecznymi.

4. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
Oczywiście, że tak.

5. Czy poprze Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich?
Tak.

6. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
Tak.

7. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
Tak.

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Systemowo: Przez przemyślaną politykę socjalną (w tym instytucje pomagające rodzinom) i edukację. Ważne są też tanie i przystosowane do wózków mieszkania komunalne, dostosowany transport publiczny, jak i godziwe płace za wykonaną pracę, by rodziny mogły się utrzymać z własnej uczciwej pracy. Jednak państwo nie powinno przez nagrody i kary zmuszać ludzi do małżeństw i zniechęcać do rozwodów. Powinno za to lepiej ścigać alimenciarzy.
Również ważna jest sprawna opieka medyczna. Zapaść służby zdrowia uderzy w nas wszystkich, w tym i rodziny.

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Nie powinno jej być. Wychodzę z założenia, że jeżeli wykonywanie jakiegoś zawodu wiąże się z robieniem czego przeciwko sumieniu osoby wykonującej ten zawód, osoba ta nie powinna wykonywać tego zawodu.

Magdalena Długosz

Sylwetka: absolwentka stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa, nauczycielka akademicka, badaczka kultury i sztuki, animatorka, przewodniczka. Inicjatorka Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet, koordynatorka i m.in. współorganizatorka 3 lubelskich Manif. Wspiera prawa człowieka, różnorodność i kobiecy głos w przestrzeni publicznej.

Kandyduje z Lublina, nr 2 na liście Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
TAK, konieczne jest wdrożenie regulacji konwencji stambulskiej, w tym natychmiastowe odizolowanie sprawców przemocy

2. Czy będzie Pan/Pani wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
TAK

3. Czy popiera Pan/Pani postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?

TAK, przede wszystkim prawo do przerywania ciąży bez oddania przyczyny do 12 tyg., likwidacja klauzuli sumienia

4. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
TAK

5. Czy poprze Pan/Pani działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich
TAK, koniecznie

6. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
TAK

7. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
TAK

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Przede wszystkim przez zapewnienie dobrej jakości usług publicznych i bezpłatne rozwiązania, np. bezpłatne leki dla dzieci, żłobek dla każdego dziecka

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Powinna zostać zniesiona, a co najmniej w ramach instytucji (szpitala, apteki) powinna być choćby jedna osoba, która się nią nie zasłania i zrealizuje usługę. Odpowiedzialność za to ponosić powinna instytucja

Marta Dziubka

Sylwetka: mieszkanka Dąbrowy Górniczej, działaczka na rzecz praw kobiet, feministka, była członkini Partii Kobiet (Inicjatywy Feministycznej), obecnie Lewicy Razem. Członkini Zarządu Okręgu w Sosnowcu. Członkini Stowarzyszenie Klucz – Stop Społecznym Wykluczeniom w Katowicach. Matka nastolatka z poważną niepełnosprawnością, zmagająca się z od kilkunastu lat z niewydolnym systemem ochrony zdrowia. Jako obywatelka i matka dostrzega wiele obszarów wymagających natychmiastowej zmiany: tzw. umowy śmieciowe, kwestia dostępności mieszkań socjalnych i komunalnych, sytuacja samotnych rodziców, zwłaszcza matek, ale także opiekunów osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Kandyduje z list Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, okręg 32 (Sosnowiec), pozycja 8.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób
poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
Jako osoba ,która doświadczyła przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej będę chciała zmienić prawo tak, aby Niebieska Krata nie była fikcyjna jak jest obecnie.
Wiele ofiar przemocy, nie ma pieniędzy nawet na obdukcję lekarską. Osoby często doświadczają przemocy ekonomicznej, a co za tym idzie, nie mają pieniędzy na obdukcję. O ile kobiety w większych miastach mogą szukać pomocy w Stowarzyszeniach itd, to osoby z małych miejscowości są pozostawione same sobie. Ja jako kandydatka i w przeszłości ofiara musiałam wybierać pomiędzy jedzeniem a obdukcją.
To nie jedyny problem Niebieskiej Karty
Pomoc społeczna działa opieszale, także policja, która przychodzi nawet za kilka dni. Ofiara czuje się niepewnie i często jest bita czy gwałcona kolejny raz, bo dzielnicowy i pracownik społeczny mają dużo obowiązków albo obszar jest rozległy. Mówię tutaj o małych miasteczkach i terenach wiejskich.
Potrzebne są rozwiązania systemowe tak, aby reakcja instytucji i organów była natychmiastowa.
Potrzebna jest reforma Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, a także zatrudnienie większej ilości dzielnicowych, którzy faktycznie byli by w stanie szybko podjąć działania’.
Zanim Sąd przeprowadzi sprawę i ofiara będzie mogła zostać w mieszkaniu sprawcy, a sam sprawca będzie musiał odejść to często dochodzi do nieszczęścia.
Potrzebne są dodatkowe pieniądze na utworzenie domów Interwencji Kryzysowych czy Domów Samotnej Matki na czas sprawy sądowej. Wpisanie do kodeksu ”przemocy ekonomicznej”, którą zaproponowała Monika Rosa.
Wpisanie do Kodeksu Pracy zapisu żeby pracodawcy w pierwszej kolejności zatrudniali osoby poszkodowane, tak by ofiara przemocy nie obawiała się odejść od męża przemocowca z powodu braku możliwości zatrudnienia.
Pomoc psychologa i terapeuty, często ofiary przemocy mają traumę, która nie pozwala wrócić do normalnego funkcjonowania.
Terapia potrzebna jest całej rodzinie, także, a zwłaszcza dziecku. Potrzebne są na to wszystko pieniądze. Nie da się zbudować systemu ochrony ofiarom bez funduszy na ten cel.

2. Czy będzie Pani/Pan wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
Tak. Jestem zdania, że tylko edukacja seksualna jest podstawą w zdrowym społeczeństwie.
Od kilku lat zachorowalność na AIDS i zakażenia HIV wzrosła trzykrotnie.
Bez wiedzy na ten temat będziemy mieli więcej niechcianych ciąż i więcej zakażonych na HIV.

3. Czy popiera Pani/Pan postulat dekryminalizacji i legalizacji
przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
Moim zdaniem powinniśmy przywrócić prawo do przerywania ciąży na życzenie. Mój przypadek pokazuje, że facet lekarz może zdecydować o twojej ciąży.
Nie ma kompromisu, nawet legalne przerwanie ciąży nie jest jasne do końca i sprawiedliwe np. kiedy kobieta nosi płód, który nie ma kończyny górnej i dolnej to teraz z punktu widzenia prawa to nie jest powód do usunięcia ciąży. Tylko wady takie jak uszkodzenie kręgosłupa, braku struktur mózgowych etc są wskazaniem. Proszę wytłumaczyć kobiecie,że ma urodzić dziecko bez nóg??
Kobieta powinna mec wybór przy każdej ciąży zdrowej czy nie, by legalnie usunąć ciąże. To jej ciało i to ona będzie wychowywała dziecko.

4. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
Tak, oczywiście.

5. Czy poprze Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki
ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich?
Tak, opieka ginekologiczna powinna być o każdej porze dnia. W kraju, gdzie kobiety umierają na raka jajnika i sutka nie może być sytuacji kiedy do lekarza czekamy 3 tyg z krwawiąca macicą.
Stowarzyszenie Klucz walczy o utworzenie takich gabinetów w woj. śląskim, jeśli bym się dostała do Sejmu walczyłabym o takie gabinety w całej Polsce.

6. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
Tak.

7. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
Oczywiście że tak. Każda Kobieta powinna mieć ustawowe prawo do refundacji in vitro.
Często by być zapłodnionym przez inseminację musimy mieć kilka takich zabiegów a, każdy zabieg kosztuje kilka tysięcy złotych.

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Poradnie Psychologiczno pedagogiczne powinny mieć fundusze na objęcie opieką psychologiczną rodziny dysfunkcyjne czy samotnie wychowujące samodzielnie dziecko. Terapie psychologiczne dla całej rodziny. Obecnie tylko dzieci z orzeczeniami mają taką pomoc lub dzieci z problemami wychowawczymi i to tez nie zawsze.

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Nie ma mojej zgody na to by lekarz ,podejmował decyzję dotyczącą mojej ciąży ze względu na swoją klauzule sumienia. Lekarz ma czynić dobro dla pacjenta i uwzględniać jego zdanie na temat zdrowia.To nie lekarz jest Bogiem i on nie ma prawa decydować za nas kobiety.

Magdalena Gałkiewicz

Sylwetka: ekofeministka, działaczka feministyczna i na rzecz zwierząt. Działa społecznie w Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom jako członkini zarządu i aktywistka, jest liderką łódzkich Zielonych, wolontariuszką w Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, działaczką w Łódzkim Ruchu Antyłowieckim. Angażuje się w działania ruchu społecznego Polska dla Zwierząt oraz Strajk dla Ziemi – Łódź. Współorganizatorka wielu protestów oraz wydarzeń edukacyjnych w obronie praw kobiet, przeciwko przemocy i dyskryminacji.

Kandyduje z list Koalicja Obywatelska, OW 9 (Łódź), miejsce 8.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
Polska nie chroni ofiar przemocy, dlatego konieczne są natychmiastowe zmiany w prawie:
– definicja przemocy seksualnej zgodna ze standardem Konwencji Antyprzemocowej,
– wsparcie finansowe państwa na rzecz organizacji, które zajmują się pomocą kobietom doświadczającym przemocy
– dodanie definicji przemocy ekonomicznej w polskim ustawodawstwie,
– skuteczne mechanizmy izolacji sprawcy przemocy domowej od osoby narażonej na przemoc, zgodne z zaleceniami konwencji antyprzemocowej -> prawny nakaz natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawce przemocy (dzisiaj to osoby doświadczające przemocy domowej są do tego zmuszone)
– edukacja! Rzetelna edukacja seksualna, antydyskryminacyjna i antyprzemocowa

2. Czy będzie Pan/Pani wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
Absolutnie! Rzetelna edukacja seksualna powinna znaleźć się w podstawach programowych i być realizowana we wszystkich polskich szkołach.
Przekazywanie dzieciakom wiedzy z tego zakresu jest absolutnie niezbędne aby wyposażyć je w odpowiednie narzędzia
– obrony przez przemocą seksualną
– świadomego planowania rodzicielstwa.

3. Czy popiera Pan/Pani postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
Absolutnie popieram normalizacje prawa w tym zakresie. Jestem jedną z członkiń komitetu Ratujmy Kobiety 2017 i w pełni podpisuję się pod zapisami tego projektu. W Sejmie dołożę wszelkich starań aby znormalizować prawo w zakresie dostępu do zabiegu przerywania ciąży (do 12 tygodnia bez podania przyczyny)

4. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
Oczywiście, antykoncepcja powinna być łatwo dostępna i refundowana. Antykoncepcja awaryjna, musi być dostępna bez recepty!

5. Czy poprze Pan/Pani działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich?
Oczywiście.

6. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
Absolutnie. Osoby pracujące w na oddziałach położniczych oraz warunki tam panujące wymagają gruntownej zmiany – w zakresie wyposażenia oraz przygotowania personelu, również psychologicznego.

7. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
Tak. Zabieg in vitro powinien być finansowany z budżetu państwa, a kryteria zmienione (np. powinien być dostępny dla singielek).

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Zapewnienie dostępu do żłobków i przedszkoli (wsparcie powrotu na rynek pracy – głownie kobiet), zapewnienie rzetelnej edukacji oraz wysokiego standardu opieki medycznej.

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Powinna zostać natychmiast zlikwidowana.

Adam Jaśkow

Sylwetka: koordynator Krakowskiego Oddziału Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Prezes Zarządu naszej koalicjantki – Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczna, które realizuje projekty edukacyjne oraz współtworzy Kongres Świeckości, popularyzując naukę oraz realizację polityki opartej na wiedzy. Stowarzyszenie wspierało „Czarne protesty” oraz akcje „Strajku kobiet”.
Organizator Dni Świeckości w Krakowie, jedynej takiej cyklicznej imprezy w Polsce.

Kandyduje z okręgu 13 Kraków, z listy Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, poz. 24.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
W miarę możliwości. Należy zacząć od edukacji, że każda przemoc jest przemocą, i ta „domowa” nie jest wcale mniej, a wręcz przeciwnie bardziej szkodliwa

2. Czy będzie Pani/Pan wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
Tak, programy nauczania powinny być oparte na rzetelnej wiedzy naukowej.

3. Czy popiera Pani/Pan postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
Przerywanie ciąży powinno być regulowane procedurami medycznymi, które powinny gwarantować bezpieczeństwo pacjentki.
Ustawa powinna regulować dostęp do bezpłatnej antykoncepcji, bezpłatnych badań prenatalnych w grupach ryzyka oraz zakresu finansowania procedur in vitro.

4. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
Tak, oczywiście

5. Czy poprze Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich
Dostęp do podstawowej opieki medycznej wynika zapisów konstytucji

6. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
Cały system opieki medycznej wymaga gruntownej reformy również w tym zakresie.

7. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
Zakres refundacji procedur in vitro wymaga społecznej debaty.

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Przede wszystkim należy zagwarantować dostęp do publicznej opieki w żłobkach i przedszkolach.
Zakres pomocy finansowej powinien być dopasowany do sytuacji ekonomicznej osób wychowujących dzieci.

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Klauzula sumienia jest w Polsce całkowicie wypaczona. Klauzula ta ma służyć lekarzowi do skorzystania z prawa odmowy podjęcia działań które mogłyby zaszkodzić życiu lub zdrowiu pacjenta. Tak klauzula ma chronić pacjenta a nie poglądy lekarza. Lekarz ma działać zgodnie z wiedzą medyczną a nie, nie związanymi z medycyną podglądami.

Agata Kobylińska

Sylwetka: działaczka ruchów kobiecych, pedagożka, do niedawna prezeska Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Współtworzy EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, w której prowadzi warsztaty i zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy i cyberprzemocy wśród nastolatków. Organizowała protesty, a także wydarzenia i inicjatywy o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczącym ochrony praw kobiet, edukacji czy przeciwdziałania przemocy.

Kandyduje z listy Koalicja Obywatelska, okręg 9 Łódź, nr 7.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
Oczywiście. Będzie to jedna z najważniejszych kwestii, nad którymi mam zamiar pochylić się podczas pracy w Sejmie. Od lat prowadzę fundację zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy. Uczę dzieci, już te najmłodsze, że przemoc to poważny problem. Edukuję z zakresu wyznaczania własnych granic oraz asertywności. Ponadto działam w organizacjach feministycznych, dla których kwestie przemocy domowej, problem przemocy wobec kobiet, także seksualnej to priorytet. Współorganizowałam wiele wydarzeń na ten temat, tj. Kręgi Ciszy, Manify, Mównice Feministyczne, panele oraz wiele innych wydarzeń.
Podczas nowej kadencji rządu chciałabym zająć się wprowadzeniem zapisów Konwencji Antyprzemocowej. Podjęłabym pracę nad zmianami w prawie, gdzie wreszcie osoby doświadczające przemocy domowej nie musiałyby opuszczać swojego miejsca zamieszkania, robiłby to sprawca. Chciałabym, żeby z budżetu państwa przeznaczać środki na organizacje, które zajmują się pomocą kobietom pogrążonym w kryzysie, w tym doświadczającym przemocy, a także zainwestowałabym w adaptowanie przestrzeni miejskich na hostele dla osób, które uciekły z przemocowego domu. Dodatkowo uważam, że państwo powinno wziąć odpowiedzialność za kształt edukacji z zakresu przeciwdziałania przemocy, by niwelować ją w społeczeństwie do minimum, np. obowiązkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Ponadto warto przeszkolić z zakresu psychologii osoby zatrudnione w policji, by umiały współpracować z ofiarami przemocy domowej. I na sam koniec chciałabym uczyć społeczeństwo z zakresu przeciwdziałania i reagowania na przemoc poprzez kampanie społeczne finansowane ze środków publicznych.

2. Czy będzie Pan/Pani wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
Tak, jestem edukatorką seksualną, więc jest dla mnie naturalnym to, że widzę z zakresu tej dziedziny należy przekazywać. Chciałabym zainwestować w programy miejskie, które z własnych środków proponowałyby ofertę szkoleniową dla placówek oświatowych (wzorem Łodzi), a docelowo zmiany w podstawie programowej, gdzie edukacja seksualna byłaby stałym elementem kształcenia.

3. Czy popiera Pan/Pani postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
Tak, popieram. Byłam bezpośrednio zaangażowana w powstawanie projektu Ratujmy Kobiety, a także w zbiórkę podpisów pod nim. Uważam, że zapisy tego projektu powinny być wdrożone w polskie prawo i podejmę wszelkie starania, by zliberalizować prawo aborcyjne w Polsce.

4. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
Tak.

5. Czy poprze Pan/Pani działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich?
Tak. Jestem zaangażowana w pracę nad powstaniem takiego gabinetu w Łodzi. Działania ku temu prowadzę od marca 2019 roku.

6. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
Tak. Standardy opieki okołoporodowej są dla mnie niezwykle ważne. Są jednym z moich 7 głównych postulatów. Chciałabym, żeby warunki w szpitalach, a także osoby tam pracujące były przygotowane pod kątem psychologicznym na współpracę z kobietą rodzącą, kobietą zgwałconą, kobietą po poronieniu itp. Widzę, że podobnych kompetencji u pracowników i pracownic szpitala brakuje. Także dostrzegam silną potrzebę zmian w zakresie kształcenia kadry pracowniczej. Inwestycja w wyposażenie szpitali, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz przygotowanie rodziców do posiadania dzieci to dla mnie ważna kwestia.

7. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
Tak. Chciałabym, żeby in vitro było finansowane z budżetu państwa i podejmę wszelkie starania, żeby tak się stało.

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Myślę, że należy wyodrębnić porady pedagogiczne dotyczące wychowywania dzieci dla rodziców, obecnych i przyszłych, w ramach wsparcia w wychowaniu przez państwo. Tworzyć kampanie społeczne dotyczące temu wychowywania dzieci i młodzieży, a także zainwestować środki w szkolenia kadry pedagogicznej, która mogłaby być stałym wsparciem (jako ciało doradcze) dla rodziców uczniów i uczennic.

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Powinna być zniesiona. Usługa oferowana przez jakikolwiek podmiot nie może być nią regulowana. Jako obywatelki i obywatele mamy prawo do informacji oraz obsługi bez narażania nas na ewentualną odmowę przez osoby, które myślą inaczej niż my. Nasze opinie nie powinny mieć wpływu na wykonywanie usług. Klauzula sumienia powinna zniknąć z jakichkolwiek zapisów prawnych.

Katarzyna Kotula

Sylwetka: przedsiębiorczyni, bezpartyjna aktywistka, feministka, poliglotka. Z racji swego zawodu, doświadczenia i pasji na co dzień zajmuje się tematem edukacji na miarę XXI w. Od wielu lat zaangażowana w liczne działania związane z obroną praw człowieka, w tym praw kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Jedna z liderek Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Gryfiński Strajk Kobiet. Organizatorka licznych protestów, happeningów, debat i innych różnorodnych akcji związanych z obroną praw człowieka, praw kobiet, a także protestów w obronie ofiar pedofilii w Kościele. Specjalizuje się w zakresie prawa polskiego jak i międzynarodowego w dziedzinie praw reprodukcyjnych – w tym w prawie do aborcji którym interesuje się od ponad 20 lat.

Kandyduje z listy Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, w okręgu 41 (Szczecin), miejsce nr 4 (pierwsza Kobieta na liście).

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
TAK (należy wprowadzić stosowny zapis o przymusowej izolacji sprawcy i zmienić definicję gwałtu).

2. Czy będzie Pan/Pani wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
TAK

3. Czy popiera Pan/Pani postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
Tak, bezpieczna, legalna, darmowa, dostępna aborcja do 12. tygodnia (bez podania przyczyny) w późniejszym okresie z powodów medycznych lub zdrowotnych.

4. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
TAK

5. Czy poprze Pan/Pani działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich
TAK, koniecznie

6. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
TAK

7. Czy podejmie Pan/Pani działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
TAK

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Gwarancja miejsc w żłobkach i przedszkolach, skuteczna egzekucja zasadzonych alimentów, psycholog i stomatolog w każdej szkole, zagwarantowany dojazd do szkoły – autobus a każdej gminie, podział urlopów rodzicielskich – wdrożenie zapisów które pozwolą na uruchomienie mechanizmów zachęcających do partnerskiego podziału obowiązków pomiędzy partnerami. Dodatkowo wiele innych rozwiązań w zakresie polityki socjalnej/ społecznej.

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Całkowicie zniesiona. Studenci podejmujący studia publiczne powinni podpisywać stosowne oświadczenie. Każda przychodnia, każdy szpital powinien zapewnić minimum 50% personelu niekierującego się klauzulą sumienia.

Liliana Kozielska

Sylwetka: copywriterka, związana z Inicjatywą Kobiety Piaseczno, koordynatorka powiatowa Wiosny Roberta Biedronia.
Priorytetem w działalności politycznej jest dla niej racjonalizacja wydatków budżetowych, transparentność instytucji publicznych, rozdział kościoła od państwa, modernizacja edukacji i przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu.

Kandyduje z listy Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej w okręgu 20 na miejscu 15.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
TAK, na pierwszym miejscu natychmiastowa izolacja sprawcy/sprawczyni przemocy domowej. Nie może być tak, że to ofiary muszą opuścić swój dom, bo tam przebywa oprawca/oprawczyni.

2. Czy będzie Pani/Pan wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?

TAK, wymaga to włączenia w projektowanie systemu nauczycieli przedmiotu oraz organizacji, które już teraz prowadzą taką edukację “na zamówienie” placówek oświatowych i rodziców. Ma to również duży związek z wyprowadzeniem religii ze szkół i zapewnienie, by takie zajęcia nie były prowadzone z punktu widzenia nauki kościoła katolickiego.

3. Czy popiera Pani/Pan postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
TAK, każda kobieta ma prawo do decydowania o swoim ciele. Dlatego powinna mieć prawo do wykonania zabiegu do 12 tyg. ciąży.

4. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
TAK

5. Czy poprze Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich.
TAK

6. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
TAK

7. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
TAK

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Przede wszystkim przez działający na najwyższym poziomie system usług publicznych. Rodzice muszą mieć możliwość bezproblemowego powrotu do pracy po narodzinach dziecka i skorzystaniu z dni wolnych przyznanych z tego tytułu. Ponad to muszą mieć komfort korzystania z opieki medycznej, gwarantującej przyjęcie dziecka przez lekarza w dniu zachorowania. Lek przepisany przez lekarza w toku takiej wizyty powinien kosztować tyle, by każda rodzina mogła sobie na niego pozwolić. Opieka profilaktyczna nie powinna nakładać na rodziców potrzeby samodzielnego szukania placówek umożliwiających wykonanie potrzebnych badań. Ewentualny pobyt w szpitalu dziecka nie może się wiązać z upokarzaniem rodziców brakiem możliwości czuwania przy dziecku. Każde dziecko powinno mieć dostęp do żłobka i przedszkola. Nauka w szkole powinna być całkowicie bezpłatna, również w zakresie lekcji wyrównawczych i wyposażenia dzieci w pomoce naukowe.

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Osoby, które zakładają, że będą chciały powoływać się na klauzulę sumienia powinny przemyśleć wybór zawodu lub specjalności. Dyrektorzy placówek muszą mieć wiedzę, kto z pracowników może odmówić wykonania czynności powołując się na klauzulę sumienia i powinni zapewnić taką obsadę swojej placówki, by pomoc osobie potrzebującej została udzielona w każdym przypadku.

Bożena Przyłuska

Sylwetka: współzałożycielka stowarzyszenia Kongres Świeckości, jedna z liderek Ogólnopolski Strajk Kobiet. Współtwórczyni projektu Świeckie Państwo i koordynatorka projektu Świecka Szkoła. W latach 2016 – 2019 współorganizowała wszystkie oddolne warszawskie manifestacje w obronie praw kobiet i przeciwko pedofilii w Kościele. Współorganizowała liczne konferencje i warsztaty poświęcone zagadnieniom neutralności wyznaniowej państwa. Współtworzyła Manifest Świeckości, przyjęty i podpisany przez wszystkie lewicowe ugrupowania polityczne. Z wykształcenia socjolożka oraz specjalistka ds. zarządzania. Z zawodu przedsiębiorczyni.

Kandyduje z listy Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – nr 7 w Warszawie.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
Oczywiście, że tak!

2. Czy będzie Pani/Pan wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
Oczywiście, że tak!

3. Czy popiera Pani/Pan postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
Oczywiście, że popieram! Aborcja musi być dostępna na żądanie kobiety, bez konieczności podawania przyczyny, do 12 tygodnia ciąży, z gwarancją jej wykonania w ciągu 72 godzin. W przypadkach ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby, przerwanie ciąży musi być dopuszczalne do 24 tygodnia. Jeśli wykryta choroba uniemożliwia płodowi samodzielne życie i jest nieuleczalna, przerwanie ciąży musi być dopuszczalne bez ograniczeń. Jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, aborcja ma być dopuszczalna do 18. tygodnia ciąży.

4. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
Oczywiście, że tak!

5. Czy poprze Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich
Tak, absolutnie tak!

6. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
Oczywiście, że tak!

7. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji in vitro?
Oczywiście, że tak!

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Państwo i samorządy muszą zapewniać młodym rodzicom żłobki i przedszkola tak, by ułatwić powrót do pracy zawodowej, wspierać rodziców w godzeniu ról, zapewniać opiekę medyczną i edukację zgodną z najnowszym stanem wiedzy naukowej, w tym edukację seksualną, wspierać w decyzjach reprodukcyjnych, zapewniając dostęp do nowoczesnej antykoncepcji i badań prenatalnych, a osobom cierpiącym na bezpłodność zapewnić bezpłatny dostęp do in vitro.

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Powinna zostać niezwłocznie zlikwidowana!

Danuta Wawrowska

Sylwetka: radczyni prawna, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodnicząca Kobiecy Słupsk, założycielka Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty, członkini Rady Programowej Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Kandyduje z listy Koalicja Obywatelska z okręgu nr 26 Gdynia-Słupsk, nr 10.

Odpowiedzi na kwestionariusz Koalicji:
1. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy seksualnej, w tym ochrony osób poszkodowanych, resocjalizacji sprawców?
TAK

2. Czy będzie Pani/Pan wspierać kompleksową, opartą na wiedzy naukowej edukację seksualną w szkołach?
TAK

3. Czy popiera Pani/Pan postulat dekryminalizacji i legalizacji przerywania ciąży? Jak miałoby wyglądać nowe prawo?
TAK, legalna do 12. tyg bez względu na okoliczność, oraz później w przypadku ciąży z gwałtu czy wad letalnych.

4. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz refundacji nowoczesnej antykoncepcji i zniesienia wymogu recept na antykoncepcję awaryjną?
TAK

5. Czy poprze Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki ginekologicznej, w tym dla grup wrażliwych: z niepełnosprawnościami, małoletnich, migrantek i uchodźczyń, mieszkających na terenach wiejskich
TAK

6. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce?
TAK

7. Czy podejmie Pani/Pan działania na rzecz utworzenia krajowego programu refundacji invitro?
TAK

8. W jaki sposób, poprzez jakie instrumenty polityczne należy wspierać rodziny i osoby wychowujące dzieci?
Dostępne i refundowane żłobki i przedszkola, bezpłatne podręczniki, ulgi podatkowe dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki, przedszkola

9. Jak powinna być uregulowana klauzula sumienia?
Zniesiona.

Postulaty wyborcze

Monitoring programów wyborczych Federacji na rzecz kobiet i Planowania Rodziny – przeczytaj online

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *