Do niechlubnego grona z haniebnymi deklaracjami anty-LGBT dołącza województwo pomorskie. Powiat sztumski przyjął uchwałę anty-LGBT – Samorządową Kartą Praw Rodzin inicjowaną przez Ordo Iuris. W reakcji na skandaliczną decyzję wysyłamy do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha interwencje o unieważnienie dyskryminującej uchwały.

Interwencja przeciwko uchwale anty-LGBT – Samorządowej Karcie Praw Rodzin.

Haniebne deklaracje anty-LGBT zostały podpisane w 94 jednostkach samorządu terytorialnego – zarówno na szczeblu  gminnym, powiatowym i wojewódzkim (szczegółowe informacje dostępne są na stronie atlasnienawiści.pl).

Uderzają one w bezpieczeństwo osób i godność osób LGBT stojąc tym samym w sprzeczności z Konstytucją RP (art. 32 o równości wobec prawa i zakazie dyskryminacji  i art. 30 ochrona godności człowieka). Każda osoba zasługuje na spokojne życie bez strachu przed przemocą, bez względu na to, czy jest osobą hetero-, homo- i biseksualną, czy może transpłciową.

„Tzw. Deklaracje anty-LGBT zawierają niezgodne z prawdą insynuacje, jakoby osoby LGBT deprawowały czy demoralizowały dzieci, młodzież i dorosłych” – mówi Aleksandra Magryta, koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

„Deklaracje anty-LGBT” stoją także w sprzeczności z aktami prawa międzynarodowego, których Polska jest sygnatariuszką, a w szczególności Europejską Konwencją Praw Człowieka i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Również Komisarz do spraw Równości EU Helena Dalli wyraziła sprzeciw dotyczący rezolucji anty-LGBT w Polsce 4 lutego br.

My, organizacje członkowskie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, jesteśmy zaniepokojone falą dyskryminacji, która wychodzi spod ramienia władz lokalnych. Żądamy zastosowania przez wojewodów kroków w celu unieważnienia dyskryminujących uchwał i stanowisk.

Pismo zostało skierowane do wojewodów 12 województw, na terenie których zostały podpisane homofobiczne rezolucje. Są to:

 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski
 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Tobiasz Adam Bocheński – Wojewoda Łódzki
 • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
 • Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki
 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Zbigniew Koniusz – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Łukasz Mikołajczyk – Wojewoda Wielkopolski

Treść stanowiska Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem dostępna jest w linku poniżej.

Apel w sprawie deklaracji anty-LGBT do wojewody pomorskiego