Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

Aleksandra Magryta

Koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem

Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa

+48 22 635 93 95
koalicja@federa.org.pl