Prezentacja projektu inicjatywy ustawodawczej Legalna Aborcja. Bez Kompromisów.

Dzisiaj (03 lutego 2021 r.) o godzinie 12.00 podczas konferencji prasowej pod Sejmem odbyła się
prezentacja projektu ustawy Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Legalna Aborcja.
Bez Kompromisów”.

W konferencji wzięły udział przedstawicielki organizacji i ruchów kobiecych
wchodzące w skład Komitetu: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Kamila Ferenc),
Strajk Kobiet (Marta Lempart, Bożena Przyłuska), Aborcyjny Dream Team (Karolina Więckiewicz i
Natalia Broniarczyk), Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom (Aleksandra Knapik-Gauza), Wielka Koalicja za
Równością i Wyborem (Aleksandra Magryta), Centrum Praw Kobiet (Urszula Nowakowska) oraz
posłanki Lewicy: Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, Joanna
Senyszyn, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan, Katarzyna Kretkowska.

Projekt ustawy zakłada:
możliwość przerwania ciąży na NFZ do 12. tygodnia jej trwania bez pytania pacjentki o
powód;
– możliwość przerwania ciąży na NFZ po 12. tygodniu w przypadku wykrycia wad płodu lub gdy
ciąża jest wynikiem czynu zabronionego;
ścisłe terminy udzielania świadczenia w postaci przerwania ciąży i sankcje dla podmiotów
leczniczych za nieuzasadnioną odmowę lub zaniechanie ich udzielenia;
obowiązek dyrektorów szpitali do zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji
z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce;
depenalizację aborcji, czyli uchylenie przepisów karnych przewidujących odpowiedzialność
lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie aborcji / pomoc w aborcjach z naruszeniem
przepisów obecnej restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej;
uproszczenie i przyspieszenie procedury sprzeciwu pacjenckiego od odmowy/opinii lekarza
(24 godziny na rozpoznanie przez Komisję Lekarską sprzeciwu dotyczącego odmowy aborcji);
– rozszerzenie programu badań prenatalnych o test PAPP-A i ßhCG na wszystkie pacjentki w
ciąży.

Na tym etapie zbierane są̨ podpisy pod rejestracją Komitetu. Informacje o zbiórce oraz treść
projektu ustawy dostępne będą̨ na stronie FB Komitetu – Legalna Aborcja Bez Kompromisów. W
weekend uruchomiona zostanie także strona internetowa Komitetu.

Karta do zbierania podpisów

„Obecne prawo rodzi nierówności społeczne i narusza prawa człowieka. Prezentowany projekt nie jest
radykalny, to standard europejski. To dotychczasowe prawo jest radykalnie niesprawiedliwe, czyni z
zajścia w ciążę rosyjską ruletkę, zniechęca do macierzyństwa, uzależnia dostęp do aborcji od
zasobności portfela. My naszym projektem chcemy zapewnić poszanowanie godności, poczucie
bezpieczeństwa, umożliwić rodzinom decydowanie o swojej przyszłości. Znosimy bariery, które
dotychczas służyły upokarzaniu pacjentek. Prawo nie jest od moralizowania, ale od odpowiadania na
potrzeby społeczne” – mówi Kamila Ferenc, wicedyrektorka ds. programowych Federacji na
rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, prawniczka Komitetu „Legalna Aborcja. Bez Kompromisów.

„W zbiórkę podpisów pod projektem ustawy włączą się aktywnie Wielka Koalicja za Równością i
Wyborem. WKRW zrzesza 100 organizacji działających na terenie całej Polski. Pełna lista organizacji
działających w rejonach znajduje się na stronie wielkakoalcja.pl. Zachęcamy do przyłączenia się i
wspólnego zbierania podpisów na rzecz legalnej aborcji!” – mówi Aleksandra Magryta,
koordynatorka WKRWu.

Projekt ustawy dostępny jest tu.

Karta do zbierania podpisów

KONTAKT:
Kamila Ferenc – tel. +48 663 107 939
Aleksandra Magryta – tel. +48 500 414 573

autor zdjęć: Dawid Dobrogowski

Autor zdjęć: Dawid Dobrogowski