Społeczny projekt legalizujący aborcję został odrzucony przez Sejm!

W dniu 23.06.2022 po burzliwej nocnej debacie na temat społecznego projektu Legalna aborcja. Bez kompromisów Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy.

Brak poparcia dla projektu jest kpiną z praw kobiet i całkowitą ignorancją woli społecznej. Jest to skazywanie kobiet na przemoc instytucjonalną, o której tak często mówimy. Sejm nie wziął pod uwagę apeli organizacji społecznych, przedstawianych danych, statystyk, historii i doświadczeń kobiet.

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW