Zbieramy podpisy pod projektem Legalna aborcja. Bez kompromisów!

Zbieramy podpisy pod projektem Legalna Aborcja. Bez kompromisów!

Projekt ustawy zakłada:
możliwość przerwania ciąży na NFZ do 12. tygodnia jej trwania bez pytania pacjentki o powód;
– możliwość przerwania ciąży na NFZ po 12. tygodniu w przypadku wykrycia wad płodu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego;
– ścisłe terminy udzielania świadczenia w postaci przerwania ciąży i sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną odmowę lub zaniechanie ich udzielenia;
– obowiązek dyrektorów szpitali do zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce;
depenalizację aborcji, czyli uchylenie przepisów karnych przewidujących odpowiedzialność lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie aborcji / pomoc w aborcjach z naruszeniem
przepisów obecnej restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej;
– uproszczenie i przyspieszenie procedury sprzeciwu pacjenckiego od odmowy/opinii lekarza (24 godziny na rozpoznanie przez Komisję Lekarską sprzeciwu dotyczącego odmowy aborcji);
rozszerzenie programu badań prenatalnych o test PAPP-A i ßhCG na wszystkie pacjentki w ciąży.

Potrzebne dokumenty do zbiórki podpisów:

Tu znajdziesz materiały graficzne przydatne do promowania zbiórki.

Karta_do_zbierania_podpisów

Podpisy wyślij na adres Federacji: 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

ul. Nowolipie 13/15 
00-150 Warszawa
tel: +48 22 635 93 95

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW