Komitet Legalna Aborcja Bez Kompromisów zarejestrowany!

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Legalna Aborcja Bez Kompromisów została zarejestrowana!

Projekt ustawy zakłada:
możliwość przerwania ciąży na NFZ do 12. tygodnia jej trwania bez pytania pacjentki o powód;
– możliwość przerwania ciąży na NFZ po 12. tygodniu w przypadku wykrycia wad płodu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego;
– ścisłe terminy udzielania świadczenia w postaci przerwania ciąży i sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną odmowę lub zaniechanie ich udzielenia;
– obowiązek dyrektorów szpitali do zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce;
depenalizację aborcji, czyli uchylenie przepisów karnych przewidujących odpowiedzialność lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie aborcji / pomoc w aborcjach z naruszeniem
przepisów obecnej restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej;
– uproszczenie i przyspieszenie procedury sprzeciwu pacjenckiego od odmowy/opinii lekarza (24 godziny na rozpoznanie przez Komisję Lekarską sprzeciwu dotyczącego odmowy aborcji);
rozszerzenie programu badań prenatalnych o test PAPP-A i ßhCG na wszystkie pacjentki w ciąży.

Ważne dokumenty:

W skład Komitetu wchodzą Kamila Ferenc (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), Marta Lempart, Bożena Przyłuska (Strajk Kobiet), Karolina Więckiewicz, Justyna Wydrzyńska, Natalia Broniarczyk (Aborcyjny Dream Team), Aleksandra Magryta (Wielka Koalicja za Równością i Wyborem), Aleksandra Knapik-Gauza, Magdalena Gałkiewicz (Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom), Urszula Nowakowska (Centrum Praw Kobiet), Karolina Skowron (Akcja Demokracja), Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Joanna Senyszyn, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan, Katarzyna Kretkowska, Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat (posłanki Lewicy), Krystyna Boczkowska (partia Zieloni).

Karta_do_zbierania_podpisów

Adres wysyłki wypełnionych kart: 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

ul. Nowolipie 13/15 
00-150 Warszawa
tel: +48 22 635 93 95

MAPA ORGANIZACJI WKRW
FANPAGE WKRW