Karolina Kędziora o fundamentalistycznej ideologii Ordo Iuris

R.pr. Karolina Kędziora prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, organizacji członkowskiej Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem recenzuje naszą publikację “Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?”

Od 13 lat prowadzę prawniczą organizację pozarządową w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Przedmiotowy Raport, to zbiór informacji, który stanowi dla nas ważny punkt odniesienia wobec taktyki pełnomocników procesowych, których spotykamy w charakterze oponentów na sali sądowej. Ze względu na specyfikę naszej działalności analiza, której dokonały ekspertki, jest szczególnie przydatna, jeśli chodzi o homofobiczną taktykę procesową jaką stosuje Ordo Iuris. Z kolei negatywne konsekwencje stosunku do edukacji seksualnej, dostrzegamy w naszej codziennej pracy. Funkcjonujące w naszym społeczeństwie uprzedzenia, które wzmacnia fundamentalistyczna ideologia forsowana przez Ordo Iuris, prowadzą do naruszeń jakimi zajmujemy się jako pełnomocnicy i pełnomocniczki procesowe, m.in. odnośnie: molestowania seksualnego w miejscu pracy, na uczelniach wyższych, przemocy w szkołach motywowanej tożsamością płciową czy orientacją seksualną. Z perspektywy osób, które w Polsce należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację i wykluczenie, stosowanie strategii odwrócenia, która została opisana w Raporcie oceniam jako niezwykle szkodliwe.

Wprowadzanie w błąd społeczeństwa, odnośnie skali homofobii czy szkodliwości postaw seksistowskich, ma poważne konsekwencje dla życia wielu osób żyjących w naszym kraju, które ponoszą tego realne skutki. Odwracanie sensu debaty na temat praw człowieka, poprzez przyznawanie statusu pokrzywdzonej grupie większościowej jaką są w Polsce wierzący chrześcijanie to wypaczenie rozumienia zjawiska dyskryminacji w świetle obowiązujących standardów prawnych Polski i Unii Europejskiej, na wielu polach. To, że prawo chroni przed dyskryminacją ze względu na religię, nie oznacza, że możemy mówić o zagrożeniu większościowej grupy religijnej w Polsce, bez podparcia swojej argumentacji wiarygodnymi danymi.


Reasumując, lekturę Raportu polecam, nie tylko osobom wykonującym zawody prawnicze, ale również wszystkim aktywistom i aktywistkom, którzy/e działają w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji i będą lub są zmuszone odpierać argumentację prezentowaną przez osoby reprezentujące Ordo Iuris w debacie publicznej, bądź na sali
sądowej.

r.pr. Karolina Kędziora
Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

Publikacja Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem dostępna jest w linku poniżej

Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?_wersja pełna

Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?_wersja skrócona

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *