Instytut Ordo Iuris dąży do zakazu rozwodów

/
Instytut Ordo Iuris wziął sobie na cel rozwody i dąży do…