Instytut Ordo Iuris dąży do zakazu rozwodów

/
Instytut Ordo Iuris wziął sobie na cel rozwody i dąży do…

Niebezpieczny projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

/
Instytut Ordo Iuris przygotował szkodliwy projekt nowelizacji…