Wprowadzone przez Aleksandra Magryta

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych recenzuje raport Wielkiej Koalicji o Ordo Iuris

Magdalena Witkowska radca prawny i Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych recenzuje naszą publikację o strategiach manipulacyjnych Ordo Iuris “Kontrrewolucja Kulturowo-Religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?” Wielka Koalicja na rzecz Równości i Wyboru – nieformalna inicjatywa zrzeszająca niemal organizacji pozarządowych i grupy nieformalnych, działających na rzecz praw kobiet, w szczególności […]