Wprowadzone przez Aleksandra Magryta

Instytut Ordo Iuris dąży do zakazu rozwodów

Instytut Ordo Iuris wziął sobie na cel rozwody i dąży do ich zakazu. Dotknie to szczególnie kobiety i dzieci żyjące w przemocowych małżeństwach. Sama tylko policja w 2019 podjęła procedury Niebieskiej Karty w prawie 90 000 rodzinach. Są to dane nieuwzględniające działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych. Skala przemocy jest oczywiście znacznie większa, […]

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem apeluje do wojewodów w sprawie skandalicznych „Deklaracji anty-LGBT”

Blisko 100 organizacji pozarządowych działających w obszarze praw kobiet i praw mniejszości zrzeszonych przy Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem interweniuje  do wojewodów w sprawie natychmiastowego unieważnienia dyskryminujących uchwał, rezolucji i stanowisk tzw. Deklaracji anty-LGBT.   Haniebne deklaracje anty-LGBT zostały podpisane w 88 jednostkach samorządu terytorialnego – zarówno na szczeblu  gminnym, powiatowym i wojewódzkim (szczegółowe […]

Niebezpieczny projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

Instytut Ordo Iuris przygotował szkodliwy projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Część propozycji w projekcie zdaje się pokrywać z pomysłami Jarosława Gowina na reformę systemu szkolnictwa wyższego. Jarosław Gowina jak i Ordo Iuris trzymają stronę profesorki socjologii Ewy Budzyńskiej, która zasłynęła homofobicznymi i nietolerancyjnymi wypowiedziami podczas prowadzenia zajęć ze studentkami i studentami. […]

Interweniujemy ws. zamknięcia oddziału położniczo-ginekologicznego w Ustrzykach Dolnych u Starosty Ustrzyk Dolnych i Rady Powiatu!

Blisko 100 organizacji pozarządowych działających w obszarze praw kobiet zrzeszonych przy Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem interweniuje w sprawie zamknięcia oddziału ginekologicznego w szpitalu w Ustrzykach Dolnych! Oddział Ginekologii w szpitalu w Ustrzykach Dolnych nie tylko zapewnia kobietom w ciąży opiekę i leczenie, ale także prowadzi profilaktykę chorób kobiecych. Na oddziale wykonuje się małe […]